Praktijkvoorbeeld

Rabobank hoort bij de Europese top 3 van grootste financiers van hernieuwbare energie. De bank financierde onder andere Vloeivelden Hollandia, een zonnepark van 100 hectare met 300.000 zonnepanelen. Dit was destijds het grootste zonnepark van Nederland. Het terrein waar de zonnepanelen staan, heeft bovendien een dubbele functie. De grond blijft in gebruik als waterbuffer van de naburige aardappelzetmeelfabriek. Omdat de zonnepanelen op een constructie boven het maaiveld staan, kan eronder gewoon gras groeien. Hierdoor blijft het terrein geschikt voor wateropslag.

Rabobank financiert 300.000 zonnepanelen

Rabobank hoort bij de Europese top 3 van grootste financiers van hernieuwbare energie. De bank financierde onder andere Vloeivelden Hollandia, een zonnepark van 100 hectare met 300.000 zonnepanelen. Dit was destijds het grootste zonnepark van Nederland. Het terrein waar de zonnepanelen staan, heeft bovendien een dubbele functie. De grond blijft in gebruik als waterbuffer van de naburige aardappelzetmeelfabriek. Omdat de zonnepanelen op een constructie boven het maaiveld staan, kan eronder gewoon gras groeien. Hierdoor blijft het terrein geschikt voor wateropslag.

Rabobank financiert 300.000 zonnepanelen
Praktijkvoorbeeld