Praktijkvoorbeeld

Windpark Hanze is onderdeel van Windplan Groen in Flevoland. Het windpark bestaat uit 15 windturbines en is een particulier initiatief van 26 boerenfamilies. Zij trokken hiervoor samen op met Waterschap Zuiderzeeland. NWB bank verstrekte de boeren en het waterschap een lening van 120 miljoen euro. De financiering komt volledig van NWB Bank, maar Rabobank neemt de helft van het kredietrisico voor zijn rekening (door middel van een garantie). In 2023 wordt het windpark volledig commercieel in gebruik genomen.

NWB Bank financiert particulier windpark

Windpark Hanze is onderdeel van Windplan Groen in Flevoland. Het windpark bestaat uit 15 windturbines en is een particulier initiatief van 26 boerenfamilies. Zij trokken hiervoor samen op met Waterschap Zuiderzeeland. NWB bank verstrekte de boeren en het waterschap een lening van 120 miljoen euro. De financiering komt volledig van NWB Bank, maar Rabobank neemt de helft van het kredietrisico voor zijn rekening (door middel van een garantie). In 2023 wordt het windpark volledig commercieel in gebruik genomen.

NWB Bank financiert particulier windpark
Praktijkvoorbeeld